Vi gratulerer Noraker

oraker har vunnet 14 ganger for beste rakfisk på rakfiskfestivalen siden den begynte i 1994. Det er en uslåelig rekord som vitner om en utrolig jevn og god kvalitet gjennom alle år. Dette fikk de også kongens fortjenestemedalje for.

Gratulerer, så utrolig bra.

Vi gratulerer og er stålte av vår leverandør, Unni Pauline og Gunnar Noraker!
Noraker

Fylkesmann Kristin Hille Valla delte ut det lovbeskyttede merkevarebegrepet ”Rakfisk fra Valdres” til seks rakfiskprodusenter – på bildet representert ved Unni Noraker – fredag 3.11. Dermed er elleve års hardt arbeid endelig belønnet.

”Rakfisk fra Valdres” er det tiende norske matproduktet med lovbeskyttet navn – og markeringen foregikk på Valdres Folkemuseum. Det var foruten produsentene også flere av Valdres-ordførerne, lokalbefolkning og representanter fra en rekke av myndighetene mat-organisasjoner i Norge, slik som. Landbruks- og MATdepartementet, MATforsk, MATmerk og MATtilsynet.

Fylkesmannen benyttet også denne anledningen til å komme med en invitajson til produsentene, der konklusjonene var: mer rensing av vannet som går ut i vassdraget skal føre til større produksjonsvolum.

Fylkesmannen Kristin Hille Valla sa blant annet:
– Nå er utspillet på produsentsida, men jeg gjentar gjerne det her som jeg har sagt tidligere: Fylkesmannen er villig til når som helst å gjøre om produksjonstaket slik at det kan ales opp mer fisk – hvis vi i stedet kan finne fram til en utslippsramme som sikrer at miljøet i vassdraget blir tatt vare på. Jeg inviterer altså til en løsning med bedre rensing og dermed langt mer lokalprodusert fisk.

Kongens fortjenstmedalje 

Unni Pauline og Gunnar Noraker er også tildelt, Kongens fortjenstmedalje tildelt.

Medaljen ble delt ut av ordfører Inger Torun Klosbøle i forbindelse med en tilstelning på Valdres Folkemuseum, lørdag 24. mars 2012
Unni Pauline og Gunnar Noraker tok over gården Noraker i Nord-Aurdal i 1969. De anla da damanlegg og satset på rakfiskproduksjon som hovednæring. I løpet av et år produserer de alene 30 tonn rakefisk (50 000 – 60 000 ørret). Gården er nå overdratt til sønnen, men begge er fortsatt med i driften. Unni Noraker var også svært delaktig i Valdres rakfisk som ble stifta i 2001. Hun satt som leder fra 2001 til 2008 og har vært en drivkraft i rakfiskmiljøet i Valdres og vært en pådriver i prosessen med merkevarebyggingen.

I 2003 fikk Valdres Rakfisk Merket for god God Design. Dette er en utmerkelse som deles ut hver år av norsk Designråd og Valdres Rakfisk fikk utmerkelsen for ny grafisk profil og pakningsdesign. Unni Noraker var da talsperson og pådriver for 6 rakfiskprodsenter som samarbeidet om å markedsføre og kvalitetsstemple rakfisk fra Valdres.

Unni Pauline og Gunnar Noraker har representert rakfisk og Valdres på Grüne Woche. Noraker sin innsats har ført til en utvikling i lokalsamfunnet og vært med på å sette rakfisken og Valdres på kartet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *